Política de privadesa

GrausTIC (Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (AETTEC)) emmagatzema dades personals dels seus associats en un fitxer automatitzat de la seva titularitat i inscrit en el registre de protecció de dades. Aquestes dades NO es facilitaran a tercers, a excepció en els termes previstos a la LOPD*, ni es faran servir amb finalitats que NO siguin les pròpies GrausTIC (Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya (AETTEC)). Els associats, d'acord amb la legalitat vigent, poden exercir els seus drets sobre les esmentades dades. Concretament els d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Aquests poden ser, en alguns casos, exercitats des de la mateixa web des de l'àrea privada. En tots els casos, podrà fer-se mitjançant un correu electrònic a info@aettec.org o per correu ordinari a la seu de l'Associació: Via Laietana, 39 3a planta de Barcelona.

*Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.